Diễn đàn Trung học Phổ Thông

CHÚ Ý : Các thành viên tham gia Diễn đàn Trung học Phổ Thông cần đọc kĩ cách đặt tiêu đề,cách gõ $\LaTeX$ đúng quy định.

You are not connected. Please login or register

 
 

Đề thi thử Đại học

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)

#1

Trần Lộc Nguyên

Trần Lộc Nguyên
 
Phó Tư Lệnh
Phó Tư Lệnh

Posted Fri Oct 16, 2015 10:07 pm

 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 đ)
Câu 1(2,0 đ). Cho hàm số $y = -x^{4} + 2x^{2} + 5$ , gọi đồ thị là (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A,B phân biệt khác gốc O sao cho 24OA = OB.
Câu 2 (1,0 đ). Giải phương trình $\sqrt{3}sin x.(5 - 2cosx) + cosx(2cosx + 5) = 7$
Câu 3 (1,0 đ). Giải phương trình $4x^{2} - 8x + \sqrt{2x + 3} = 1$
Câu 4 (1,0 đ). Tính diện tích hình phẳng dc giới hạn bởi đồ thi hàm số $y = \dfrac{x^{3} + 1}{x\sqrt{x^{2} + x + 1}}$, trục hoành và hai đường thẳng x = 1, x = 2.
Câu 5 (1,0 đ). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. SA = a và vuông góc với mặt phẳng (ABC) bằng 45 độ. Tính thể tích hình chóp S.ABNM và khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBM).
Câu 6 (1,0 đ). Nhận dạng tam giác ABC có các yếu tố thỏa mãn $\left ( \dfrac{a^{2} + b^{2} + c^{2}}{cotA + cotB + cotC} \right )^{3} = \dfrac{a^{2}b^{2}c^{2}}{tan\dfrac{A}{2}tan\frac{B}{2}tan\frac{C}{2}}$.
II. Phần riêng (3 đ): Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần riêng (phần A or phần B)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu 7a (1,0 đ). Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm M(0;2) , N(5;-3) , P(-2;-2) , Q(2;-4) lần lượt thuộc các cạnh AB,BC,CD,AD của hình vuông ABCD. Tính S hình vuông đó.
Câu 8a (1,0 đ). Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(2;1;0) , B(1;1;3) , C(2;-1;3) , D(1;-1;0). Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với AB và CD sao cho khoảng cách từ đường thẳng AB và khoảng cách từ đường thẳng CD đến mặt phẳng (P) bằng nhau.
Câu 9a (1,0 đ). Tìm hệ số chứa $x^{4}$ trong khai triển biểu thức $\left [ 1 + x.log_{4}(n + 4) + 3x^{2} \right ]^{n - 2}$ biết rằng $C^{3}_{n + 4} = \frac{1}{6}A^{3}_{n + 3} + 7(n + 3)$
B. Theo chương trình nâng cao
Câu 7b (1,0 đ). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình x - y + 7 = 0 và đường tròn (C) có phương trình $(x - 1)^{2} + (y - 2)^{2} = 4$. Tìm trên (d) điểm M sao cho từ đó có thể dc hai tiếp tuyến của (C) là MA, MB(A, B là hai tiếp điểm) sao cho độ dài AB min.
Câu 8b (1,0 đ). Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình x - y - z + 1 = 0 và 1 điểm A(3;-2;-2). Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A, vuông góc với (P) và cắt Oy, Oz lần lượt tại M,N khác O sao cho OM = ON.
Câu 9b (1,0 đ). Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} y^{2} - 4xy - 4x + 2y = -1 & & \\ log_{2}x.log_{2}(1 + y) = -1 & & \end{matrix}\right.$
                                   -------------/HẾT/---------------
P/s: VÀ EM ĐÃ MỎI TAY Rolling Eyes Twisted Evil

#2

mabelpines

mabelpines
 
Thiếu Úy
Thiếu Úy

Posted Sun Oct 18, 2015 3:28 pm

 

Câu 3 (Phần I) đã có ở đây:
http://diendantoanhoc.net/forum/topic/87356-4x2-8xsqrt2x31/

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)


  • Total Posts:
  • Total Members:
  • Newest Member:
  • Most Online: Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 61 người, vào ngày Sat Jul 29, 2017 12:27 pm

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không