Diễn đàn Trung học Phổ Thông

CHÚ Ý : Các thành viên tham gia Diễn đàn Trung học Phổ Thông cần đọc kĩ cách đặt tiêu đề,cách gõ $\LaTeX$ đúng quy định.

You are not connected. Please login or register

 
 

Chuyên đề: Hiđrocacbon

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)

#1

Vũ Thị Thùy Linh

Vũ Thị Thùy Linh
 
Hạ Sĩ
Hạ Sĩ

Posted Wed Oct 21, 2015 10:28 pm

 

Bài 1: Một bình kín dung tích 2 lít ở $27,3^{o}C$ chứa 0,03 mol $C_{2}H_{2}$; 0,015 mol $C_{2}H_{4}$ và 0,04 mol $H_{2}$ có áp suất $p_{1}$. Tính $p_{1}$.
Nếu trong bình đã có một ít bột Ni làm xúc tác (thể tích không đáng kể), nung bình đến nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu được hỗn hợp khí A có áp suất $p_{2}$. Tính $p_{2}$
Cho hỗn hợp A tác dụng với lượng dư dung dịch $AgNO_{3}$ trong $NH_{3}$ thu được 3,6 gam kết tủa.
Tính số mol của mỗi chất trong A.
Bài 2: Cho 5,6 lít hỗn hợp ôlêfin là đồng đẳng kế tiếp nhau hợp nước (có xúc tác) thu được hỗn hợp hai rượu. Thu hỗn hợp rượu này ở dạng khan rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất phản ứng hết với Na dư thu được 840 ml khí. Đốt cháy hết phần thứ hai rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng NaOH dư thì khối lượng bình NaOH tăng 13,75 gam.
1. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của hai ôlêfin.
2. Tính phần trăm số mol của mỗi ôlêfin đã biến thành rượu. Biết rằng trong hỗn hợp ôlêfin ban đầu, ôlêfin có khối lượng phân tử lớn hơn chiếm 60% thể tích. Các khí đều được đo ở đktc.
Bài 3: Cho 728 ml hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở (ở đktc) đi qua dung dịch nước Brôm dư. Sau phản ứng còn 448 ml khí và lượng Brôm đã phản ứng là 2 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 728 ml hỗn hợp trên rồi cho sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong thì được 3,75 gam kết tủa. Lọc kết tủa, đun nóng nước lọc, lại thu được thêm 2 gam kết tủa.
1. Xác định công thức 2 hiđrocacbon.
2. Lấy chất có số nguyên tử cacbon lớn hơn để điều chế glixêrin.
- Viết phương trình phản ứng?
- Tính sô gam glixêrin thu được khi dùng chất có số cacbon lớn hơn trong 14,56 lít hỗn hợp để điều chế. Biết hiệu suất chung là 80%
Bài 4: Cho một lượng $CaC_{2}$ và $Al_{4}C_{3}$ tác dụng với nước dư, thu được hỗn hợp khí A khô.
Bình B dung tích 5,6 lít ở $27,3^{o}C$ chứa lượng oxi vừa đủ để đốt cháy hết A có áp suất 1,43 atm. Cho A vào bình B, ở nhiệt độ này, áp suất trong bình là p
Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn A rồi đưa bình về $0^{o}C$, hơi nước hóa rắn hoàn toàn, chiếm thể tích không đáng kể, áp suất trong bình lúc này là 0,86 atm.
Tính % khối lượng $CaC_{2}, Al_{4}C_{3}$ trong hỗn hợp ban đầu và tính p.

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)


  • Total Posts:
  • Total Members:
  • Newest Member:
  • Most Online: Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 61 người, vào ngày Sat Jul 29, 2017 12:27 pm

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không