Diễn đàn Trung học Phổ Thông

CHÚ Ý : Các thành viên tham gia Diễn đàn Trung học Phổ Thông cần đọc kĩ cách đặt tiêu đề,cách gõ $\LaTeX$ đúng quy định.

You are not connected. Please login or register

 
 

Ninh Bình TST 2015

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)

#1

Đinh Xuân Hùng

Đinh Xuân Hùng
 
Người sáng lập ra Diễn đàn THPT
Người sáng lập ra Diễn đàn THPT

Posted Sat Oct 31, 2015 6:10 pm

 

   

Đề chọn đội tuyển HSG Quốc gia Ninh Bình

Câu 1 : Cho trước số tự nhiên $n(n \geq 3)$; $a_1,a_2,...,a_n$  là các số thực dương bất kì. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :      
                              $F=\dfrac{a_1^2}{na_1^2+a_2a_3}+\dfrac{a_2^2}{na_2^2+a_3a_4}+...+\dfrac{a_{n-1}^2}{na_{n-1}^2+a_na_1}+\dfrac{a_n^2}{na_n^2+a_1a_2}$
                                         
Câu 2 : Cho trước $2$ số thực dương $\alpha ,\beta $. Hàm số $f:(0;+\infty )\rightarrow (0;+\infty )$ thỏa mãn $f(f(x))+\alpha f(x)=\beta (\alpha +\beta )x, \forall x>0.$. Tính $f(2015)$

Câu 3 : Cho tam giác nhọn $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O)$ và $D$ là một điểm thuộc cung $BC$ của đường tròn $(O)$ không chứa $A$. $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $BC$. $P$ là một điểm nằm trên đường thẳng $DM$. $E,F$ lần lượt là hai điểm thuộc đoạn thẳng $AC,AB$ sao cho $PE || DC , PF || DB$. Các tiếp tuyến tại $E,F$ của đường tròn ngoại tiếp tam giác $AEF$ cắt nhau tại $T$. Tiếp tuyến tại $B,C$ của đường tròn $O$ cắt nhau tại $S$. Gọi $Q$ là điểm thuộc đường tròn $(O)$ sao cho $DQ || BC$. Chứng minh rằng $AQ || ST$

Câu 4 : Cho $n \geq 3, n\in \mathbb{N}, X \subseteq \left \{ 1;2;...;n^3 \right \}, \left | X \right |=3n^2$. Chứng minh rằng có thể tìm được 9 số $a_1,a_2,...,a_9$ đôi một khác nhau thuộc $X$ sao cho hệ phương trình :
     $ \left\{\begin{matrix}a_1x+a_2y+a_3z=0 &  & \\ a_4x+a_5y+a_6z=0&  & \\ a_7x+a_8y+z_9z=0 &  & \end{matrix}\right.$      
có nghiệm nguyên $(x_0,y_0,z_0)$ thỏa mãn $x_0,y_0,z_0\neq 0$

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)


  • Total Posts:
  • Total Members:
  • Newest Member:
  • Most Online: Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 61 người, vào ngày Sat Jul 29, 2017 12:27 pm

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không