Diễn đàn Trung học Phổ Thông

CHÚ Ý : Các thành viên tham gia Diễn đàn Trung học Phổ Thông cần đọc kĩ cách đặt tiêu đề,cách gõ $\LaTeX$ đúng quy định.

You are not connected. Please login or register

 
 

Giải phương trình,hệ phương trình 1 $\left\{\begin{matrix} \frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{y}{x}=\frac{2\sqrt{x}}{y}+2& & \\ y(\sqrt{x^2+1}-1)=\sqrt{3x^2+3}& & \end{matrix}\right. $

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)

#1

Chung Anh

Chung Anh
 
Thành viên mới
Thành viên mới

Posted Sun Nov 22, 2015 9:09 am

 

Giải phương trình,hệ phương trình
1. $\left\{\begin{matrix}
\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{2\sqrt{x}}{y}+2&  & \\
y(\sqrt{x^2+1}-1)=\sqrt{3x^2+3}&  &
\end{matrix}\right. $
2. $\left\{\begin{matrix}
x^2+\sqrt{x}=2y&  & \\
y^2+\sqrt{y}=2x&  &
\end{matrix}\right. $
3. $x^2-3=\dfrac{2}{1+\sqrt{x+2}} $ (x thuộc đoạn [-2;2] )
4. $\left\{\begin{matrix}
x^2+2x=\dfrac{121}{9}-27^{\dfrac{x}{2}}&  & \\
x^2+y^2+xy-3x-4y+4=0&  &
\end{matrix}\right.
$
5. $\left\{\begin{matrix}
x^2+y^2+z^2=2010^2&  & \\
x^3+y^3+z^3=2010^3&  &
\end{matrix}\right. $
6. $24x^2-60x+36-\dfrac{1}{\sqrt{5x-7}}+\dfrac{1}{\sqrt{x-1}}=0 $
7. $\sqrt{3x^3+2x^2+2}+\sqrt{-3x^3+x^2+2x-1}=2x^2+2x+2 $
8. $\left\{\begin{matrix}
2(2x+1)^3+2x+1=(2y-3)\sqrt{y-2}&  & \\
\sqrt{4x+2}+\sqrt{2y+4}=6&  &
\end{matrix}\right. $
9. $\left\{\begin{matrix}
2y^3+2x\sqrt{1-x}=3\sqrt{1-x}-y&  & \\
y=2x^2-1+2xy\sqrt{1+x}&  &
\end{matrix}\right. $
10. $\left\{\begin{matrix}
x+\dfrac{3x-y}{x^2+y^2}=3&  & \\
y-\dfrac{x+3y}{x^2+y^2}=0&  &
\end{matrix}\right. $
11. $\left\{\begin{matrix}
x^4-2x=y^4-y&  & \\
(x^2-y^2)^3=3&  &
\end{matrix}\right. $
12. $\left\{\begin{matrix}
2009x+2010y=(x-y)^2 &  &  & \\
2010y+2011z=(y-z)^2&  &  & \\
2011z+2009=(z-x)^2&  &  &
\end{matrix}\right. $
13. $\left\{\begin{matrix}
(x+2)^2+(y+3)^2=-(y+3)(z+x-2) &  &  & \\
x^2+5x+9z-7y-15=-3yz&  &  & \\
8x^2+18y^2+18xy+18yz=-84x-72y-24z-176&  &  &
\end{matrix}\right. $
14. $\left\{\begin{matrix}
2z(x+y)+1=x^2-y^2 &  &  & \\
y^2+z^2=1_2xy+2zx-2yz&  &  & \\
y(3x^2-1)=-2x(x^2+1)&  &  &
\end{matrix}\right. $Được sửa bởi ๖ۣۜTFM_๖ۣۜDragon ngày Sun Nov 22, 2015 9:25 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Chuyển \frac thành \dfrac)

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)


  • Total Posts:
  • Total Members:
  • Newest Member:
  • Most Online: Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 61 người, vào ngày Sat Jul 29, 2017 12:27 pm

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không