Diễn đàn Trung học Phổ Thông

CHÚ Ý : Các thành viên tham gia Diễn đàn Trung học Phổ Thông cần đọc kĩ cách đặt tiêu đề,cách gõ $\LaTeX$ đúng quy định.

You are not connected. Please login or register

 
 

$P \geq \sqrt{3}$

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)

#1

Trần Lộc Nguyên

Trần Lộc Nguyên
 
Phó Tư Lệnh
Phó Tư Lệnh

Posted Tue Oct 13, 2015 11:09 pm

 

Bài 1: Cho biểu thức $P = a^{2} + b^{2} + c^{2} + d^{2} + ac + bd$ trong đó ad - bc = 1. CMR: $P \geq \sqrt{3}$
Bài 2: Gọi a, b, c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác có 3 góc nhọn. CMR với mọi số thực x, y, z ta luôn có:
$\frac{x^{2}}{a^{2}} + \frac{y^{2}}{b^{2}} + \frac{z^{2}}{c^{2}} > \frac{2x^{2} + 2y^{2} + 2z^{2}}{a^{2} + b^{2} + c^{2}}$
Bài 3: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn hệ thức a + b + c = 6abc. CMR: $\frac{bc}{a^{3}(c + 2b)} + \frac{ca}{b^{3}(a + 2c)} + \frac{ab}{c^{3}(b + 2a)} \geq 2$
Bài 4: Cho a, b, c là các số dương và có tổng bằng 1. CMR:
$\frac{19b^{3} - a^{3}}{ba + 5b^{2}} + \frac{19c^{3} - b^{3}}{cb + 5c^{2}} + \frac{19a^{3} - c^{3}}{ac + 5a^{2}} \leq 3$http://toannguyen22072000.blogspot.com/


#2

๖ۣۜTFM_๖ۣۜDragon

๖ۣۜTFM_๖ۣۜDragon
 
Phó Tư Lệnh
Phó Tư Lệnh

Posted Wed Oct 14, 2015 9:02 pm

 

haichau0401 đã viết:Bài 1: Cho biểu thức $P = a^{2} + b^{2} + c^{2} + d^{2} + ac + bd$ trong đó ad - bc = 1. CMR: $P \geq \sqrt{3}$
Bài 2: Gọi a, b, c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác có 3 góc nhọn. CMR với mọi số thực x, y, z ta luôn có:
       $\frac{x^{2}}{a^{2}} + \frac{y^{2}}{b^{2}} + \frac{z^{2}}{c^{2}} > \frac{2x^{2} + 2y^{2} + 2z^{2}}{a^{2} + b^{2} + c^{2}}$
Bài 3: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn hệ thức a + b + c = 6abc. CMR: $\frac{bc}{a^{3}(c + 2b)} + \frac{ca}{b^{3}(a + 2c)} + \frac{ab}{c^{3}(b + 2a)} \geq 2$
Bài 4: Cho a, b, c là các số dương và có tổng bằng 1. CMR:
     $\frac{19b^{3} - a^{3}}{ba + 5b^{2}} + \frac{19c^{3} - b^{3}}{cb + 5c^{2}} + \frac{19a^{3} - c^{3}}{ac + 5a^{2}} \leq 3$

Ta có:
$(ac + bd)^{2} + 1 = (ac + bd)^{2} + (ad - bc)^{2} = (a^{2} + b^{2})(c^{2} + d^{2})$
$\Rightarrow P \geq 2\sqrt{(ac + bd)^{2} + 1} + ac + bd$
Đặt $ac + bd = t \Rightarrow P \geq 2\sqrt{t^{2} + 1} + t$
$\Rightarrow P^{2} = (t^{2} + 1 + 4t\sqrt{t^{2} + 1} + 4t^{2}) + 3 = (\sqrt{t^{2} + 1} + 2t)^{2} + 3 \geq 3 \Rightarrow P \geq \sqrt{3}$

#3

Vũ Thị Thùy Linh

Vũ Thị Thùy Linh
 
Hạ Sĩ
Hạ Sĩ

Posted Wed Oct 14, 2015 9:17 pm

 

haichau0401 đã viết:Bài 4: Cho a, b, c là các số dương và có tổng bằng 1. CMR:
     $\frac{19b^{3} - a^{3}}{ba + 5b^{2}} + \frac{19c^{3} - b^{3}}{cb + 5c^{2}} + \frac{19a^{3} - c^{3}}{ac + 5a^{2}} \leq 3$
Áp dụng: $a^{3}+b^{3}\geq ab(a+b)\Rightarrow 19b^{3}-a^{3}\leq 20b^{3}-ab^{2}-a^{2}b$
                                                    $=(5b^{2}+ab)(4b-a)$
                              $\Rightarrow \frac{19b^{3}-a^{3}}{5b^{2}+ab}\leq 4b-a$
CM tương tự rồi cộng lại

#4

Sponsored content


 

Posted

 

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)


  • Total Posts:
  • Total Members:
  • Newest Member:
  • Most Online: Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 61 người, vào ngày Sat Jul 29, 2017 12:27 pm

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không