Diễn đàn Trung học Phổ Thông

CHÚ Ý : Các thành viên tham gia Diễn đàn Trung học Phổ Thông cần đọc kĩ cách đặt tiêu đề,cách gõ $\LaTeX$ đúng quy định.

You are not connected. Please login or register

 
 

$\dfrac{1}{3}(\dfrac{a^{3}}{b} + \dfrac{b^{3}}{c} + \dfrac{c^{3}}{b}) \geq \sqrt{\dfrac{a^{4} + b^{4} + c^{4}}{3}}$

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)

#1

Trần Lộc Nguyên

Trần Lộc Nguyên
 
Phó Tư Lệnh
Phó Tư Lệnh

Posted Thu Oct 15, 2015 7:13 pm

 

Bài 1: CMR nếu a,b,c là các số thực dương thì:
$\dfrac{1}{3}(\dfrac{a^{3}}{b} + \dfrac{b^{3}}{c} + \dfrac{c^{3}}{a}) \geq \sqrt{\dfrac{a^{4} + b^{4} + c^{4}}{3}}$
Bài 2: CMR nếu a,b,c>0 thì:
$\dfrac{(a + b + c)^{2}}{ab + bc + ca} \geq \dfrac{a + b}{a + c} + \dfrac{b + c}{b + a} + \dfrac{c + a}{c + b}$
Bài 3: CMR nếu a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác thì:
$\dfrac{1}{3}(\dfrac{b + c}{a^{2} + bc} + \dfrac{c + a}{b^{2} + ca} + \dfrac{a + b}{c^{2} + ab}) \leq \dfrac{a + b + c}{ab + bc + ca}$
Bài 4: CMR a,b,c >0 thì: $\dfrac{a^{3} + abc}{b + c} + \dfrac{b^{3} + abc}{c + a} + \dfrac{c^{3} + abc}{c + a} \geq a^{2} + b^{2} + c^{2}$
Bài 5: Cm với mọi số dương a, b, c, d thỏa mãn dk a +b + c+ d = 4 thì $\dfrac{a}{1 + b^{2}c} + \dfrac{b}{1 + c^{2}d} + \dfrac{c}{1 + d^{2}a} + \dfrac{d}{1 + a^{2}b} \geq 2.$
P/s: Mong diễn đàn ngày càng phát triển Wink Wink Razzhttp://toannguyen22072000.blogspot.com/


#2

Trần Lộc Nguyên

Trần Lộc Nguyên
 
Phó Tư Lệnh
Phó Tư Lệnh

Posted Tue Oct 20, 2015 8:38 pm

 

haichau0401 đã viết:Bài 1: CMR nếu a,b,c là các số thực dương thì:
$\dfrac{1}{3}(\dfrac{a^{3}}{b} + \dfrac{b^{3}}{c} + \dfrac{c^{3}}{a}) \geq \sqrt{\dfrac{a^{4} + b^{4} + c^{4}}{3}}$
Bài 2: CMR nếu a,b,c>0 thì:
$\dfrac{(a + b + c)^{2}}{ab + bc + ca} \geq \dfrac{a + b}{a + c} + \dfrac{b + c}{b + a} + \dfrac{c + a}{c + b}$
Bài 3: CMR nếu a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác thì:
$\dfrac{1}{3}(\dfrac{b + c}{a^{2} + bc} + \dfrac{c + a}{b^{2} + ca} + \dfrac{a + b}{c^{2} + ab}) \leq \dfrac{a + b + c}{ab + bc + ca}$
Bài 4: CMR a,b,c >0 thì: $\dfrac{a^{3} + abc}{b + c} + \dfrac{b^{3} + abc}{c + a} + \dfrac{c^{3} + abc}{c + a} \geq a^{2} + b^{2} + c^{2}$
Bài 5: Cm với mọi số dương a, b, c, d thỏa mãn dk a +b + c+ d = 4 thì $\dfrac{a}{1 + b^{2}c} + \dfrac{b}{1 + c^{2}d} + \dfrac{c}{1 + d^{2}a} + \dfrac{d}{1 + a^{2}b} \geq 2.$
P/s: Mong diễn đàn ngày càng phát triển Wink Wink Razz
Bài 5: Ta có: $\dfrac{a}{1 + b^{2}c} = a - \dfrac{ab^{2}c}{1 + b^{2}c} \geq  a - \dfrac{ab^{2}c}{2b\sqrt{c}} = a - \dfrac{b\sqrt{a.a.c}}{2} \geq  a - \dfrac{b(a + ac)}{4} \Rightarrow  \dfrac{a}{1 + b^{2}c} \geq  a - \dfrac{1}{4}(ab + abc)$
Tương tự ta suy ra: $\sum \frac{a}{1 + b^{2}c} \geq  a + b + c + d - \frac{1}{4}(ab + bc + cd + da + abc + bcd + cda + dab)$
Mà ta lại có: $ab + bc + cd + da \leq  \dfrac{1}{4}(a + b + c + d)^{2} = 4$

$abc + bcd + cda + dab \leq  \dfrac{16ab(c + d) + 16cd(a + b)}{16} \leq  \dfrac{4(a + b)^{2}(c + d) + 4(c + d)^{2}(a + b)}{16} \leq  \dfrac{4(a + b + c + d)(a + b)(c + d)}{16} \leq 4$

Suy ra: $VT \leq  4 - \dfrac{1}{4}(4 + 4) = 2$http://toannguyen22072000.blogspot.com/


Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)


  • Total Posts:
  • Total Members:
  • Newest Member:
  • Most Online: Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 61 người, vào ngày Sat Jul 29, 2017 12:27 pm

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không