Diễn đàn Trung học Phổ Thông

CHÚ Ý : Các thành viên tham gia Diễn đàn Trung học Phổ Thông cần đọc kĩ cách đặt tiêu đề,cách gõ $\LaTeX$ đúng quy định.

You are not connected. Please login or register

 
 

1. Cho 4g một oxit kim loại M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 1M(vừa đủ). Xác định công thức oxit và tính khối lượng muối sinh ra

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)

#1

๖ۣۜTFM_๖ۣۜDragon

๖ۣۜTFM_๖ۣۜDragon
 
Phó Tư Lệnh
Phó Tư Lệnh

Posted Thu Oct 15, 2015 9:09 pm

 

1. Cho 4g một oxit kim loại $M$ tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch $HCl 1M$(vừa đủ). Xác định công thức oxit và tính khối lượng muối sinh ra
2. Đốt cháy hoàn toàn 14,3 g hỗn hợp A gồm $Mg, Al, Zn$ thu được 23,1 g hỗn hợp các oxit. Nếu cho 28,6 g hỗn hợp A tác dụng hết với $Cl_{2}$ thì thể tích $Cl_{2}$ cần dùng ở đktc là bao nhiêu?
3. Cho V lít hỗn hợp khí(ở đktc) gồm $CO$ và $H_{2}$ phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm $CuO$ và $Fe_{3}O_{4}$ nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp chất rắn giảm 0,32 g. Tìm V
4. Cho 20 g hỗn hợp $X$ gồm $Fe, FeO, Fe_{3}O_{4}, Fe_{2}O_{3}$ tan vừa hết trong 700ml dung dịch $HCl 1M$ thu được 3,36 lít $H_{2}$(đktc) và dung dịch $D$. Cho $D$ tác dụng với dung dịch dung dịch $NaOH$ dư lọc kết tủa và nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn $Y$. Tính khối lượng $Y$
5. Hỗn hợp $X$ gồm $M$ và $R_{2}O$ trong đó $M$ là kim loại kiềm thổ và $R$ là kim loại kiềm. Cho m g hỗn hợp X tan hết vào 58,4 g dung dịch $HCl 12%$ thu được dung dịch $Y$ chứa 15,312 g các chất tan có cùng nồng độ mol. Tìm m

#2

Trần Lộc Nguyên

Trần Lộc Nguyên
 
Phó Tư Lệnh
Phó Tư Lệnh

Posted Thu Oct 15, 2015 9:37 pm

 

anhxtanh2000 đã viết:1. Cho 4g một oxit kim loại $M$ tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch $HCl 1M$(vừa đủ). Xác định công thức oxit và tính khối lượng muối sinh ra
2. Đốt cháy hoàn toàn 14,3 g hỗn hợp A gồm $Mg, Al, Zn$ thu được 23,1 g hỗn hợp các oxit. Nếu cho 28,6 g hỗn hợp A tác dụng hết với $Cl_{2}$ thì thể tích $Cl_{2}$ cần dùng ở đktc là bao nhiêu?
3. Cho V lít hỗn hợp khí(ở đktc) gồm $CO$ và $H_{2}$ phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm $CuO$ và $Fe_{3}O_{4}$ nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp chất rắn giảm 0,32 g. Tìm V
4. Cho 20 g hỗn hợp $X$ gồm $Fe, FeO, Fe_{3}O_{4}, Fe_{2}O_{3}$ tan vừa hết trong 700ml dung dịch $HCl 1M$ thu được 3,36 lít $H_{2}$(đktc) và dung dịch $D$. Cho $D$ tác dụng với dung dịch dung dịch $NaOH$ dư lọc kết tủa và nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn $Y$. Tính khối lượng $Y$
5. Hỗn hợp $X$ gồm $M$ và $R_{2}O$ trong đó $M$ là kim loại kiềm thổ và $R$ là kim loại kiềm. Cho m g hỗn hợp X tan hết vào 58,4 g dung dịch $HCl 12%$ thu được dung dịch $Y$ chứa 15,312 g các chất tan có cùng nồng độ mol. Tìm m
Bài 1:
         ta có: $M_{2}O_{n} + 2nHCl \rightarrow 2MCl_{n} + nH_{2}O$
      Cứ 1 mol $M_{2}O_{n}$ ----> 2n mol HCl
        0,05/n mol                 <---- 0,1 mol
=> M = 80n
Thử các giá trị của n từ 1 -> 3 và rút ra
Bài 2: $Mg, Al, Zn + O_{2} \rightarrow A_{2}O_{n}$
Áp dụng định luật bảo toàn: $m_{O_{2}} = 23,1 - 14,3 = 8,8$ => $M_{O_{2}} = 0,275
Mà $2n_{O_{2}} = n_{Cl_{2}}$ nên...
p/s: các bài sau gần như tương tự nhỉ/ :cyclops: tongue Razz

#3

๖ۣۜTFM_๖ۣۜDragon

๖ۣۜTFM_๖ۣۜDragon
 
Phó Tư Lệnh
Phó Tư Lệnh

Posted Sun Oct 18, 2015 8:48 am

 

anhxtanh2000 đã viết:
5. Hỗn hợp $X$ gồm $M$ và $R_{2}O$ trong đó $M$ là kim loại kiềm thổ và $R$ là kim loại kiềm. Cho m g hỗn hợp X tan hết vào 58,4 g dung dịch $HCl 12%$ thu được dung dịch $Y$ chứa 15,312 g các chất tan có cùng nồng độ mol. Tìm m

$Fe,FeO,Fe_{2}O_{3},Fe_{3}O_{4}+HCl\rightarrow FeCl_{2},FeCl_{3}+H_{2}O+H_{2}$
$n_{HCl}=0,7\rightarrow n_{H}=0,7$
$n_{H_{2}}=0,15\rightarrow n_{H}=0,3$
$\rightarrow n_{H trong H_{2}O}=0,7-0,3=0,4\rightarrow n_{H}=0,2$
$\rightarrow m_{O trong hhbđ}=0,2.16=3,2(g)$
$\rightarrow n_{Fe}=\frac{20-3,2}{56}=0,3$
$FeCl_{2}, FeCl_{3}+NaOH\rightarrow Fe(OH)_{2},Fe(OH)_{3}+NaCl$
$n_{Fe} trong dd sau pứ=0,3$
$Fe(OH)_{2}+O_{2}+H_{2}O\rightarrow Fe(OH)_{3}\rightarrow Fe_{2}O_{3}+H_{2}O$
$\rightarrow m_{Y}=m_{Fe_{2}O_{3}}=0,15.160=24(g)$

#4

Sponsored content


 

Posted

 

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)


  • Total Posts:
  • Total Members:
  • Newest Member:
  • Most Online: Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 61 người, vào ngày Sat Jul 29, 2017 12:27 pm

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không